Alv Logo

Tekniske forprosjekter som gir deg rask verdi.

IT-prosjekter er vanskelige. Spesielt hvis du ikke har inngående og oppdatert IT-kompetanse selv i selskapet. Vi hjelper deg i gang med prosjektene slik at du kommer riktig ut av hoppkanten, uten at du kaster bort pengene dine.

Tekniske forprosjekt, POC og MVP - Hva er det?

Tekniske forprosjekter har til hensikt å syreteste om prosjektet har livets rett. Det er nemlig dumt å kaste bort masse penger på et prosjekt som aldri burde vært igangsatt. Etter gjennomføring av teknisk forprosjekt vil du som kunde sitte igjen med verdifull innsikt om prosjektets vitale deler er gjennomførbare eller ikke. Med andre ord er formålet med et teknisk forprosjekt å minimere risikoen for fiasko, og maksimere sannsynligheten for et faktisk gjennomførbart prosjekt, og at du begynner i riktig ende.

Hva er et teknisk forprosjekt?

Teknisk forprosjekt, proof of concepts (POC), og Minimum Viable Product (MVP) er tre begreper som i stor grad brukes om hverandre, og selv om de per definisjon er tre ulike ting, med ulik gjennomføring og ulikt resultat, brukes de alle i praksis som benevnelser på små, raske prosjekter, som har som mål om å avdekke om det du ønsker å gjennomføre FAKTISK er noe du bør og kan gjennomføre.

Et teknisk forprosjekt har gjerne en varighet på mellom fire til ti uker. I løpet av den tiden bør man ha tilegnet seg nok kunnskap til å kunne beslutte om dette er noe dere bør gå videre med eller ikke.

Hvordan gjennomføres et forprosjekt?

Der er ingen som kan like mye om domenet, problemstillingene, utfordringene og mulighetene dere som fagpersoner har i domenet dere jobber i. Derfor er deres deltagelse avgjørende for et vellykket forprosjekt. Det vi gjør er å stille de riktige spørsmålene for å kartlegge de tekniske utfordringene ved løsningen. Du som kunde må forvente å sette av en del tid gjennom disse seks ukene, men vi bruker tiden din effektivt.

Vi gjennomfører minimum et 15 min synk møte annenhver dag, og minimum annenhver fredag gjennomfører vi en demo av hvor langt vi har kommet. Denne demoen danner grunnlaget til diskusjon og prioritering av resterende tid. I denne perioden vil vi jobbe tett med kundens ressurspersoner og sluttbrukere, slik at vi skal ha mulighet til å lære oss domenet deres og komme frem til de beste løsningene og det beste produktet.

6 suksesskriterier for et vellykket teknisk forprosjekt

  • Gi leverandøren innsikt i utfordringene dere ønsker å løse
  • Bli kjent med leverandøren, folkene og leveransekapasitet
  • Avklare om prosjektet er gjennomførbart
  • Vurdere og prioritere beste vei videre
  • Estimere kostnadene for veien videre
  • Få en første smakebit på løsningen

Kartlegg din virksomhet

Vi tar gjerne en uforpliktende samtale

innleie av enkeltkonsulenter-tjenester

Tenker du på å kjøre i gang med et prosjekt?

Ta kontakt med oss for å se om vi har passende konsulenter tilgjengelig.

Blogg.

Tilbake
Hvorfor investere i fremtidens kontor?
Neste