Alv Logo

Kunder og prosjekter.

Vi har kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Vår strategi er å ha relativt få kunder, med flere fra Alv hos hver kunde.

Prosjekter med Alv-konsulenter

I Alv finner du spesialister innenfor utvikling, data og analyse, informasjonssikkerhet og teknologiledelse. Våre konsulenter sitter i privat og offentlig sektor, enten i team med andre fra Alv eller som enkeltkonsulenter for spesifikke roller.

Under kan du se et knippe av prosjektene vi jobbet på de siste årene.

Aize | 2020 ->

Alv stilte med et helt team, bestående av prosjektleder, løsningsarkitekt og utviklere til å utvikle produktet Constructability Engine for kunden Aize. Gjennom tett samarbeid med kunden omgjorde vi komplekse data og industrielle problemer til praktiske, digitale løsninger som adresserer kjerneutfordringene i industrien. Teamet brukte gode utviklingsprinsipper og satset på tett samarbeid med brukerne for å sikre et produkt som virkelig er tilpasset behovene i markedet.

Under Alv's ledelse ble Constructability Engine et verktøy som automatiserer identifikasjonen av feil og avvik i 3D-modeller av oljeplattformer, reduserer manuelt arbeid og setter en ny standard for effektivitet og presisjon.

Alv viste Aize hvordan smidig systemutvikling i Aize burde fungere og hvilken verdi det var mulig få ut av et velfungerende team. Etter at første fase av prosjektet var levert, med høyere verdi enn kunden hadde forventet, ble teamet fra Alv spredt ut i ulike team hos Aize, slik at også disse teamene kunne øke sin leveransekraft på samme måte som Team CE hadde levert.

Tolletaten | 2020 ->

Tolletaten har et ambisiøst digitaliseringsprogram for å forme fremtidens tjenester. Programmet inneholder flere leveransestrømmer, inkludert Forhåndsvarsel innførsel (ICS2), Melding og fremlegging, og Kontroll og etterretning.

Alv har tre konsulenter plassert hos Tolletaten, som spiller en integrert rolle i dette programmet:

  1. Funksjonell- og informasjonsarkitekt: Ansvarlig for spesifisering av funksjonelle behov for Palantir-plattformen og sikrer overholdelse av personvern og sikkerhetslov.
  2. Løsningsarkitekt: Med i team Risikovurdering, har bidratt med tekniske løsningsforslag, implementasjon på backend og design av krypteringsløsning for ICS2-prosjektet.
  3. Teamleder og systemutvikler: I team Vareførsel, jobber med backend design og implementasjon, og sikrer god teamleveranse og planlegging.

Teknisk sett består Tolletatens plattform av Java mikrotjenester, Kafka for hendelsesformidling, PostgreSQL som database, og et React-basert webgrensesnitt. Alv-konsulentene er aktive deltakere i ukentlige Scrum-fora for tverrfaglig samarbeid.

Norwegian | 2021 ->

Alv har etablert et sterkt samarbeid med Norwegian ved å plassere flere konsulenter i kritiske prosjekter. Konsulentene har bistått i gjenoppbyggingen av Norwegians tekniske plattform etter konkursbehandlingen, håndtert integrasjoner, infrastruktur, logging og monitorering. I tillegg har Alv bidratt betydelig til utvikling og implementering av Customer Identity Access Management (CIAM), som sentraliserer profildata, innlogging og betingelser over flere teknologier, inkludert migrering av over 10 millioner brukere.

Videre har Alv bidratt til å styrke Norwegians webplattform, med fokus på integrasjoner, vedlikehold og feature-utvikling. Av spesiell betydning er også Alvs rolle i DYPD, et system designet for å beregne kompensasjoner for Norwegians ansatte over flere land. Gjennom alle disse prosjektene har Alv demonstrert dypt teknisk kunnskap, effektiv prosjektstyring og evnen til å levere resultater som møter Norwegians forretningsbehov.

Gjennom tett samarbeid og månedlige statusmøter med Norwegian, har Alv støttet Norwegians behov fortløpende og bidratt til at Norwegian har fått riktig konsulent på plass, til riktig tid.

Sitter du med en følelse av at konsulentene i Alv kan hjelpe deg?

Se våre tjenester

Posten Bring | 2022 ->

Alv har spilt en sentral rolle i Postens prosjekt for miljørapportering i MyBring. Her kan kunder hente miljørapporter for sine sendinger og se miljødata under bestilling og sporing. Alv sin teamleder styrte et tverrfaglig team som ekstraherte data fra Postens datavarehus, kalkulerte utslipp fra forsendelser og presenterte disse i MyBring for nordiske kunder.

Ved å implementere Scrum som utviklingsmetodikk, optimaliserte Alv arbeidsflyten, sikret kontinuerlig verdi og styrket teamets samhold. Alv la også vekt på viktig dokumentasjon, noe som er kritisk da endringer direkte påvirker kunderapportering.

Takket være Alvs innsats, økte teamets produktivitet, og de leverte løsninger raskere til kunder. Alv sørget også for omfattende dokumentasjon i Confluence for smidig integrering av nye teammedlemmer i fremtiden.

NRK | 2019 - 2022

Fra 2019 har to Alv-konsulenter vært sentrale i NRKs tekniske sikkerhetsteam. De har ledet håndteringen av flere sikkerhetshendelser, og har vært nøkkelpersoner i arbeidet med å bygge en mer robust sikkerhetsinfrastruktur. Dette inkluderer utvikling og implementering av verktøy som SIEM og EDR-løsninger, samt gjennomføring av phishing-tester internt for å bedre forstå og adressere potensielle sårbarheter.

Alvs eksperter har også bistått i regelmessige sikkerhetstester av NRKs applikasjoner og infrastruktur, og har gjennom sin innsats bidratt til en mer sikkerhetsbevisst kultur hos NRK. Dette samarbeidet har gjort NRK mer robust mot ytre sikkerhetstrusler, og har profesjonalisert fokuset på teknisk sikkerhet i selskapet, og lagt et solid grunnlag for en tryggere og mer stabil drift.

Norsk Titanium | 2020 - 2022

Norsk Titanium er en global leder innen 3D-printing av metall, gjennom bruk av sin patenterte Rapic Plasma Deposition (RPDTM) som omgjør titan tråd til komplekse strukturelle komponenter.

Selskapet har i dag blant annet kunder innen både luftsfarts- og forsvarsindustrien, samt innen annen industri. Sammenlignet med andre produksjonmetoder krever RPDTM-teknologien 25-75% mindre materiale og 50-75% mindre makinell behandling og er 5-20 ganger raskere å produsere.

Manufacturing Execution System (MES)

MES prosjektet omfavner alle backend og frontend microservice applikasjoner som til sammen utgjøre Norsk titaniums selvutviklede Manufacturing Execution System. Flere Java backend api kommuniserer data fra en MS SQL database til flere frontend web applikasjoner skrevet i React. Målet med prosjektet er å effektivisere alle prosesser rundt industriell 3D printing av titan.

Alv har bidratt inn i alle ledd av dette prosjektet og har totalt bidratt med tre konsulenter siden oppstarten i 2020.

Sitter du med en følelse av at konsulentene i Alv kan hjelpe deg?

Vi tar gjerne en prat

Bane NOR | 2022

Bane NORs avdeling for smart vedlikehold fokuserer på innovative løsninger for å oppdage og forutse infrastrukturfeil. Ved å utnytte data fra tusenvis av faste og mobile sensorer, som Roger 1000, endrer de nå vedlikeholdsmodellen fra tidsbasert til prediktivt vedlikehold.

Alv har spilt en vesentlig rolle i dette skiftet, med en nøkkelressurs i utvikling og implementering av en ETL data-pipeline for målingene produsert av Roger 1000. Denne pipelinen forbedrer posisjonsdata ved hjelp av TRASÉs nettverksmodell og gjør forberedelser for videre analyser i Azure.

Alv har levert en produksjonsklar pipeline, utviklet med Python, PySpark og Databricks, som kan deployes ved hjelp av Databricks Notebooks eller Docker. Sammen med en modulær tilnærming via et Azure DevOps kode-repo, har Alv sikret en sømløs integrasjon av «store data»-teknologier og algoritmer for effektiv databehandling. Gjennom detaljert dokumentasjon og en skisse av den fremtidige arkitekturen, legger Alv grunnlaget for Bane NORs neste skritt innen smart vedlikehold ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Fygi | 2022

Fygi Technologies AS, en innovativ oppstartsbedrift som streber etter å forvandle handelsopplevelsen, har dratt nytte av Alvs ekspertise for å bringe sine produkter, Scan Pay Go og FygiEye, til nye teknologiske høyder.

Alv har hatt en sentral rolle i å operasjonalisere og optimalisere maskinlæringsmodellen som står sentralt i FygiEyes funksjonalitet, der antenner skanner produkter ved utgangen av butikker for tyverisikring.
Med et skarpt fokus på maskinlæring og kunstig intelligens, har Alv implementert et robust API med FastAPI, tilrettelagt for containerisering med Docker, og etablert en helhetlig MLOps-pipeline via Github actions. Denne pipeline sikrer en sømløs prosess fra datahåndtering og modelltrening til evaluering, testing og utrulling av modellen. Alvs innsats har også forsterket Fygis systemarkitektur gjennom velimplementert versjonskontroll på data, metadata og modeller i Azure Blob Storage, noe som gir en robust og pålitelig plattform for kontinuerlig analyse og forbedring.

Norges Skiskytterforbund | 2022

I samarbeid med Norges skiskytterforbund (NSSF) leverte Alv en helhetlig løsning for automatiserte analyser av skiskytterresultater. Løsningen gir NSSF intuitive analyser rettet mot sportens interessenter og kombinerte sammenlagtlister fra nasjonale og internasjonale konkurranser, som kan ses på skiskyting.no/sammenlagt. Videre gir løsningen NSSF muligheten for selv å generere og publisere nye rapporter, noe som bidrar til en dypere forståelse og økt engasjement for skiskyting blant publikum.

Med bruk av datavarehus i Azure, kombinerte Alv data fra både Norgescup og internasjonale renn. Dette datavarehuset kommuniserer med NSSFs nettsider gjennom et utviklet API, som muliggjør visning av sammenlagtresultater og individuelle utøversider. Alv benyttet Power BI for analyser av utøvernes formutvikling, spesielt fokusert på skyting og langrennstid.

For å sikre en sømløs og robust løsning, ble hele systemet driftet og forvaltet i Azure, hvor teknologier som AppService, Functions, SQL, Key Vault, og Power BI ble nyttet. Gjennom hele prosjektets løp jobbet Alv tett med NSSF for å sikre at alle krav ble møtt og at sluttproduktet reflekterte NSSFs visjon for prosjektet.

Fortum | 2019 - 2020

Fortum, et fremtredende nordisk energiselskap, har, i samarbeid med Alv siden 2019, betydelig forsterket sin digitale plattform. Alv har spilt en nøkkelrolle i å forme og implementere nødvendige tjenester innen Fortums kunde- og ordrebehandlingssystem. Viktige bidrag inkluderer automatisering av ordrebehandling for strømavtaler, GDPR-kompatibel behandling av omfattende kundedata, samt effektivisering av faktureringsprosesser for over 1,5 millioner fakturaer månedlig.

Med kjernekompetanse innen .NET og Azure, ledet Alv moderniseringen av Fortums infrastruktur, legger til rette for enkel skalerbarhet over Skandinavia. Gjennom kontinuerlig teknisk støtte, workshops og best-practice rådgivning, har Alv blitt en uunnværlig partner for Fortums digitale transformasjon, styrkende deres posisjon i en konkurransepreget bransje.

Sitter du med en følelse av at konsulentene i Alv kan hjelpe deg?

Vi tar gjerne en prat

Blogg.

Tilbake
Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?
Neste