Alv Logo

Kunder og prosjekter.

Vi har kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Vår strategi er å ha relativt få kunder, med flere fra Alv hos hver kunde.

Kunder og prosjekter

Alv er sentrert rundt systemutvikling. Vi har sterke miljøer innen både .Net, Java og frontend. I tillegg til utviklere, har Alv også kompetanse innen de fleste roller som skal til for å levere skreddersøm- og integrasjonsprosjekter innen systemutvikling. Vi har miljøer innen både prosjektledelse, DevOps og funksjonell arkitektur, for å nevne noe. I tillegg til systemutvikling har vi også kompetansemiljøer innen informasjonssikkerhet og Data & Analyse.

Vi har kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Vår strategi er å ha relativt få kunder, med flere fra Alv hos hver kunde. På den måten kan vi utfordre og bidra til verdiskapingen hos kundene våre.

Under ser du eksempler på noen av kundene og prosjektene vi har hjulpet kundene våre med.

Aize

ÅR: 2020 - pågående
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Data & Analyse
 • DevOps
 • Prosjektledelse
 • Arkitektur

TEKNOLOGIER:

 • .Net / C#
 • Java
 • Angular
 • Azure

Aize er en del av Aker-familen. De bygger åpne programvareprodukter som gjør om data og uløselige problemer til digitale tvillinger og industrielle løsninger, som løser tøffe industrielle utfordringer.

Siden oppstart i 2020 har Aize hatt høye vekstambisjoner, og bare det siste året doblet seg i størrelse. Alv var et av de første konsulentselskapene inne hos Aize. I begynnelsen fikk vi ansvaret for utviklingen av produktet Constructability Engine, en regelmotor som identifiserer feil og avvik i komplekse 3D-modeller av oljeplattformer. Dette er avvik ingeniører har søkt etter manuelt tidligere.

Etter å ha vist smidig utvikling i praksis, med høy produktivitet og sterk involvering av sluttbrukerne, ble teamet etter vært spredd ut over andre team hos Aize.

I dag bidrar Alvs konsulenter inn i en rekke team hos Aize i alt fra prosjekt- og produktledelse, til systemutvikling i både Java, .Net og frontend. Vi bidrar også innen løsningsarkitektur og Devops.

NRK

ÅR: 2019 - pågående
OMRÅDE
:

 • Sikkerhetsarkitektur
 • Hendelseshåndtering
 • Sikkerhetsevaluering

TEKNOLOGIER:

 • Azure
 • Azure Sentinel
 • Terraform
 • Azure Conditional Access
 • Microsoft Attack Simulator

NRK er en statlig eid rikskringkaster. NRK tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjenester og internett og er en av Norges største formidlere av innhold. Som en ledende formidler på mange flater, har NRK et komplekst oppsett av infrastruktur, applikasjoner og systemer som krever høy kvalitet i sikkerhetsarbeidet.

Alvs konsulenter har jobbet med NRKs SIEM-løsning og tett med ressurser og leverandører for å håndtere sikkerhetshendelser. Konsulentene har også deltatt aktivt i, og ledet gjennomganger av, flere hendelser. I tillegg har har Alvs konsulenter bistått i modernisering, konfigurasjon og oppsett av flere verktøy som er viktig for det daglige sikkerhetsarbeidet i NRK. Dette inkluderer blant annet systemer som SIEM, EDR og brannmurløsninger.

For å avdekke sårbarheter i applikasjoner eller infrastruktur gjennomfører NRK jevnlig sikkerhetstesting av sine løsninger. Alvs konsulenter har bistått med å gjennomføre sikkerhetstesting av web-applikasjoner, API, desktop-applikasjoner, nettverk og infrastruktur.

Norsk Titanium

ÅR: 2020 - pågående
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Data & Analyse
 • DevOps
 • Arkitektur

TEKNOLOGIER:

 • Java
 • Javascript, Typescript og React
 • Node.js
 • Azure
 • Azure DevOps
 • MS SQL
 • Python

Norsk Titanium er en global leder innen 3D-printing av metall, gjennom bruk av sin patenterte Rapic Plasma Deposition (RPDTM) som omgjør titan tråd til komplekse strukturelle komponenter.

Selskapet har i dag blant annet kunder innen både luftsfarts- og forsvarsindustrien, samt innen annen industri. Sammenlignet med andre produksjonmetoder krever RPDTM-teknologien 25-75% mindre materiale og 50-75% mindre makinell behandling og er 5-20 ganger raskere å produsere.

Manufacturing Execution System (MES)

MES prosjektet omfavner alle backend og frontend microservice applikasjoner som til sammen utgjøre Norsk titaniums selvutviklede Manufacturing Execution System. Flere Java backend api kommuniserer data fra en MS SQL database til flere frontend web applikasjoner skrevet i React. Målet med prosjektet er å effektivisere alle prosesser rundt industriell 3D printing av titan.

Alv har bidratt inn i alle ledd av dette prosjektet og har totalt bidratt med tre konsulenter siden oppstarten i 2020.

Fortum

ÅR: 2019 - 2020
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Arkitektur
 • DevOps

TEKNOLOGIER:

 • Azure
 • SQL
 • .Net Core
 • Javascript og Angular

Fortum Tellier er et faktureringsselskap og en tjenesteleverandør til ulike kraftselskap i Fortum, og de trengte en applikasjon for å holde kontroll på over 2,6 millioner faktura hver måned, samt status for hver av disse til enhver tid.

Vite Middleware er en løsning for automatisert kunde- og ordre-håndtering for de fleste av systemene til Fortum. Her styres CRM system, sikkerhet, brukere, integrasjon mot billingsystem, søk mot Elhub og mye mer. Denne løsningen driftes og utvikles av teamet og er satt opp i flere land og for flere selskap i hvert land.

Løsningene består hovedsakelig av flere REST-fulle mikrotjenester som kommuniserer over HTTP. Mikrotjenestene er skrevet i .NET Framework og .NET Core. Azure blir benyttet som plattform for infrastruktur; tjenestene kjører i Azure, og Azure-produkter som Azure SQL Database og Azure Cosmos DB er benyttet for lagring.

Etter ønsket om å skalere dagens tjenester til å dekke flere land, har konsulentene i Alv også bidratt til å modernisere infrastrukturen til applikasjonsporteføljen for å muliggjøre hyppigere leveranser. Dette arbeidet har inkludert å implementere Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) med fokus på sikkerhet og fleksibilitet.

Blogg.

Tilbake
Neste

Alv © 2022