Alv Logo

Kunder og prosjekter.

Vi har kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Vår strategi er å ha relativt få kunder, med flere fra Alv hos hver kunde.

Kunder og prosjekter

Alv er sentrert rundt systemutvikling. Vi har sterke miljøer innen både .Net, Java og frontend. I tillegg til utviklere, har Alv også kompetanse innen de fleste roller som skal til for å levere skreddersøm- og integrasjonsprosjekter innen systemutvikling. Vi har miljøer innen både prosjektledelse, DevOps og funksjonell arkitektur, for å nevne noe. I tillegg til systemutvikling har vi også kompetansemiljøer innen informasjonssikkerhet og Data & Analyse.

Vi har kunder og prosjekter innen både privat og offentlig sektor. Vår strategi er å ha relativt få kunder, med flere fra Alv hos hver kunde. På den måten kan vi utfordre og bidra til verdiskapingen hos kundene våre.

Under ser du eksempler på noen av kundene og prosjektene vi har hjulpet kundene våre med.

Aize

ÅR: 2020 - pågående
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Data & Analyse
 • DevOps
 • Prosjektledelse
 • Arkitektur

TEKNOLOGIER:

 • .Net / C#
 • Java
 • Angular
 • Azure

Aize er en del av Aker-familen. De bygger åpne programvareprodukter som gjør om data og uløselige problemer til digitale tvillinger og industrielle løsninger, som løser tøffe industrielle utfordringer.

Siden oppstart i 2020 har Aize hatt høye vekstambisjoner, og bare det siste året doblet seg i størrelse. Alv var et av de første konsulentselskapene inne hos Aize. I begynnelsen fikk vi ansvaret for utviklingen av produktet Constructability Engine, en regelmotor som identifiserer feil og avvik i komplekse 3D-modeller av oljeplattformer. Dette er avvik ingeniører har søkt etter manuelt tidligere.

Etter å ha vist smidig utvikling i praksis, med høy produktivitet og sterk involvering av sluttbrukerne, ble teamet etter vært spredd ut over andre team hos Aize.

I dag bidrar Alvs konsulenter inn i en rekke team hos Aize i alt fra prosjekt- og produktledelse, til systemutvikling i både Java, .Net og frontend. Vi bidrar også innen løsningsarkitektur og Devops.

NRK

ÅR: 2019 - 2022
OMRÅDE
:

 • Sikkerhetsarkitektur
 • Hendelseshåndtering
 • Sikkerhetsevaluering

TEKNOLOGIER:

 • Azure
 • Azure Sentinel
 • Terraform
 • Azure Conditional Access
 • Microsoft Attack Simulator

Utfordring

NRK hadde de senere årene opprettet en avdeling for operativ sikkerhet, og hadde behov for å få inn ressurser som kunne bidra til å bygge opp avdelingen, bygge opp kunnskapen i den og sette informasjonssikkerhet mer i fokus i NRK.

Løsning

Alvs konsulent startet hos NRK i 2019, og en ny konsulent fra Alv vant i 2021 oppdrag hos NRK.Konsulentene ble leid inn for å bidra til å bygge opp avdelingen, og gjennomføre tekniske sikkerhetstester. Det ble raskt klart tilbake i 2019 at bidraget fra Alv var mer effektivt gjennom å ikke bare bidra med sikkerhetstesting. Gjennom årene har Alv bidratt til å få langt større fokus på informasjonssikkerhet i organisasjonen, og budsjettene og størrelsen på avdelingen er tredoblet på disse årene.

Siden 2019 har Alvs konsulenter bidratt til å sikre NRK i skyen på en helt annen måte. Sammen med ressurser fra NRK har Alvs konsulenter jobbet med å ta i bruk mange av Microsoft sine sikkerhetsprodukter i både Azure og Office 365.Det er også gjort en betydelig jobb for å forbedre policier for å sikre sikker tilgang til skyen og andre løsninger som bruker SSO mot Azure.

Alvs konsulenter har også bidratt til å øke sikkerhetsbevisstheten i NRK. Alv har vært sterke bidragsytere i å gjennomføre phishingtester jevnlig de siste årene og bidratt med å holde foredrag for organisasjonen som en del av en større innsats for å øke sikkerhetsbevisstheten. Alv har også bidratt med å øke bevisstheten rundt sikkerhet i utviklingsprosessen i NRK, blant annet ved å bidra til å få tatt i bruk scanning av koden som en del av den automatiske pipelinen. I tillegg har sikkerhetstesting av egenutviklede applikasjoner og tjenester, og påfølgende rådgivning rundt identifiserte svakheter, bidratt til å øke bevisstheten blant utviklerne.

Det har vært viktig for NRK å styrke sin kontroll over hvor og hvordan data sendes og lagres, i dette arbeidet har Alvs konsulenter bidratt til å utforme en ny og forbedret sonemodell. I arbeidet har Alvs konsulenter arbeidet tett med andre ressurser i NRK for å sikre både tilstrekkelige krav, som samtidig gir rom for å ha brukervennlige løsninger uten at det går utover sikkerheten.

Tilgangsstyringen, som også er en viktig del av sonemodellen, har blitt evaluert og gjennomgått, blant annet ved hjelp av verktøy som BloodHound og PingCastle. Analysen har blitt gjennomgått med ressurser hos NRK, og har bidratt til både økt kunnskap og at flere tiltak for å styrke sikkerheten i lokalt AD og Azure AD er gjennomført

Som i alle andre selskaper skjer det hendelser og det kommer sårbarheter som blir vurdert som kritiske for NRK, Alvs konsulenter har bistått til å håndtere slik hendelser og sårbarheter. Den mest fremtredende er Alvs bidrag i innsatsgruppen som ble nedsatt 6 måneder før lansering av muldvarpen. Som en del av innsatsen til denne gruppen ble den gjennomført en rekke tiltak og forbedringer av sikkerheten i NRK, og konsulentene til Alv var en sterk bidragsyter i dette arbeidet.

Resultat

Som en del av oppdraget hos NRK har Alvs konsulenter bidratt til å blant annet få på plass følgende tiltak, løsninger og effekter:

 • Ett langt større fokus på informasjonssikkerhet i organisasjonen, inkludert tredobling av avdelingen og økte budsjetter.
 • Tatt i bruk eller forbedret bruk av mange av Microsoft sine sikkerhetsløsninger i Azure og Office 365.
 • Satt opp mye av infrastrukturen til tjenestene operativ sikkerhet benytter som kode, for å sikre god robusthet og skalerbarhet.
 • Etablert ny og forbedret sonemodell
 • Forbedret sikkerheten i AD og Azure AD
 • Innføring av ny antivirus-løsning på endepunkter og servere
 • Innføring av løsning for deteksjon av DNS takeover
 • Innføring av løsning for å avdekke misbruk av NRKs merkevare
 • Planlegging, gjennomføring og rapportering på phishingtester
 • Bistått journalister med etablering av nye løsninger for sikker lagring av sensitivt materiale
 • Etablert ny SIEM løsning
 • Etablering og samarbeid med ny leverandør for SOC tjenester
 • Innhentinger av logger til ny SIEM løsning, og automatisk håndtering av flere alarmtyper.

Norsk Titanium

ÅR: 2020 - 2022
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Data & Analyse
 • DevOps
 • Arkitektur

TEKNOLOGIER:

 • Java
 • Javascript, Typescript og React
 • Node.js
 • Azure
 • Azure DevOps
 • MS SQL
 • Python

Norsk Titanium er en global leder innen 3D-printing av metall, gjennom bruk av sin patenterte Rapic Plasma Deposition (RPDTM) som omgjør titan tråd til komplekse strukturelle komponenter.

Selskapet har i dag blant annet kunder innen både luftsfarts- og forsvarsindustrien, samt innen annen industri. Sammenlignet med andre produksjonmetoder krever RPDTM-teknologien 25-75% mindre materiale og 50-75% mindre makinell behandling og er 5-20 ganger raskere å produsere.

Manufacturing Execution System (MES)

MES prosjektet omfavner alle backend og frontend microservice applikasjoner som til sammen utgjøre Norsk titaniums selvutviklede Manufacturing Execution System. Flere Java backend api kommuniserer data fra en MS SQL database til flere frontend web applikasjoner skrevet i React. Målet med prosjektet er å effektivisere alle prosesser rundt industriell 3D printing av titan.

Alv har bidratt inn i alle ledd av dette prosjektet og har totalt bidratt med tre konsulenter siden oppstarten i 2020.

Fortum

ÅR: 2019 - 2020
OMRÅDE
:

 • Systemutvikling
 • Arkitektur
 • DevOps

TEKNOLOGIER:

 • Azure
 • SQL
 • .Net Core
 • Javascript og Angular

Fortum Tellier er et faktureringsselskap og en tjenesteleverandør til ulike kraftselskap i Fortum, og de trengte en applikasjon for å holde kontroll på over 2,6 millioner faktura hver måned, samt status for hver av disse til enhver tid.

Vite Middleware er en løsning for automatisert kunde- og ordre-håndtering for de fleste av systemene til Fortum. Her styres CRM system, sikkerhet, brukere, integrasjon mot billingsystem, søk mot Elhub og mye mer. Denne løsningen driftes og utvikles av teamet og er satt opp i flere land og for flere selskap i hvert land.

Løsningene består hovedsakelig av flere REST-fulle mikrotjenester som kommuniserer over HTTP. Mikrotjenestene er skrevet i .NET Framework og .NET Core. Azure blir benyttet som plattform for infrastruktur; tjenestene kjører i Azure, og Azure-produkter som Azure SQL Database og Azure Cosmos DB er benyttet for lagring.

Etter ønsket om å skalere dagens tjenester til å dekke flere land, har konsulentene i Alv også bidratt til å modernisere infrastrukturen til applikasjonsporteføljen for å muliggjøre hyppigere leveranser. Dette arbeidet har inkludert å implementere Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) med fokus på sikkerhet og fleksibilitet.

Blogg.

Tilbake
Neste