Alv Logo

Våre tjenester.

Alv bygges rundt systemutviklingsprosessen. Kjernen i det vi gjør er koding. Vi har derfor miljøer innen både .Net, Java og frontend. Vi er imidlertid ikke bare kodere. En av våre største styrker er å bygge velfungerende og effektive team ute hos kundene våre.

Vi bygger partnerskap med kunden

Alv kan systemutvikling.

Kjernen i det vi gjør er koding. Vi har derfor miljøer innen både .Net, Java og frontend. Vi er imidlertid ikke bare kodere. En av våre største styrker er å bygge velfungerende og effektive team ute hos kundene våre. Team som gir høy verdi raskt. Til å gjøre dette har vi kompetanse innen både prosjektledelse og systemutviklingsledelse, funksjonell arkitektur, teknisk test og testledelse, samtidig som vi bygger miljøer innen både informasjonssikkerhet og data og analyse.

Vi hjelper kundene våre med å løse komplekse utfordringer innenfor systemutviklingsdomenet. Dette kan være alt fra gjennomgående digitaliseringsløp, til konkrete moderniseringsprosjekter eller mer eksperimentelle utviklingsprosjekter.

Det vi er aller best på i Alv, er å utgjøre en forskjell for kundene våre. Det skal merkes at man har fått Alv ut hos seg. Alv skal i tillegg til høy teknisk kompetanse bidra med økt engasjement, økt driv og dermed økt verdi.

Hvis du trenger kompetanse og engasjement i ditt prosjekt, er Alv selskapet å gå til.

Prosjektledelse.

Vi har høy kompetanse på prosjektledelse av systemutviklingsprosjekter i Alv. Det å lede systemutviklingsprosjekter er krevende. Selv om mange konsulenter og selskaper har jobbet smidig og iterativt i mange år, krever dette en helt annen tilnærming, nærhet og driv, sammenlignet med tradisjonell prosjektledelse. Vi mener at det avgjørende i slike prosjekter er et nært samspill mellom kunde og leverandør. Kunden kjenner domenet, kravene og behovene, mens vi vet hvordan vi raskest og best kan utvikle systemene som gir høyest verdi, raskest mulig.

I Alv har vi prosjektledere med bred erfaring fra ledelse av forskjellige systemutviklingsprosjekter. Vi jobber alltid smidig og tilnærmer oss utfordringene sammen med kundene våre. Alv har som mål at vi skal være en partner for de vi jobber med, hvor vi gjennom å dele på vår ekspertise innenfor systemutviklingsledelse, i et nært samarbeid, kan komme frem til beste løsning i hvert enkelt tilfelle.

Med Alv som partner, blir kundene våre utfordret i hele systemutviklingsprosessen. Dette gjør at både sluttproduktet for kunden, og verdien det skaper for selskapet blir høyere. Vi jobber alltid for å forbedre oss selv og kundene våre.

Data & Analyse.

Vi tilbyr tjenester i spekteret fra data mesh, dataintegrasjon, datavarehus og visualisering til knowledge graphs, data science, Machine Learning Operations (MLOps) og kunstig intelligens (AI).