Alv Logo
VÅRT FØRSTE HELE ÅR SOM SELSKAP

I januar 2020 satt vi opp to stoler i Pløens gate 1, og snakket om hvilke forventninger vi hadde til tiden som lå foran oss. Da var vår største utfordring at tilnærmet hele administrasjonen var ute i oppdrag, og at vi ikke klarte å bygge Alv til det selskapet vi ønsket.

2020 har imidlertid bydd på en rekke andre utfordringer, og nå et år etterpå setter vi igjen opp to stoler i Pløens gate 1. Hvordan har året egentlig gått?

Se episode 20 her: https://youtu.be/gvwW89PV5Jw

Se hele videoserien vår her: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8FLf46zzxQ6Mw5QmOOs_Ttb3dA5YbUsH

Del