Alv Logo

Informasjonssikkerhet.

Vi har kompetanse innen sikkerhetstesting, etablering av ulike sikkerhetsløsninger og -produkter, vurdering av skyløsninger og design og etablering av tekniske sikkerhetstiltak

Verden har gjennomgått en enorm teknologisk utvikling de siste årene, og risikobildet er betydelig endret. Bedrifter må nå beskytte seg mot trusler fra hele verden, og angriperne blir stadig mer sofistikerte og målrettede. Samtidig som dette setter svært høye krav til gode sikkerhetstiltak, må ikke disse komme i veien for brukervennlighet.

Vi har kompetanse innen sikkerhetstesting, etablering av ulike sikkerhetsløsninger og -produkter, vurdering av skyløsninger og design og etablering av tekniske sikkerhetstiltak.

Sikkerhetstesting

En sikkerhetstest er en svært god og realistisk måte å vurdere en bedrifts motstandsdyktighet mot angrep på deres tjenester og infrastruktur. Alv kan bistå med både gjennomføring av sikkerhetstester samt oppfølging og forslag til mitigering av risiko identifisert i sikkerhetstesten.

Les mer om sikkerhetstesting her →

Skysikkerhet

Alv har god erfaring med skysikkerhet og hvilke tiltak som kreves for å opprettholde og forbedre skysikkerhet i bedrifter. Alv har spesialisert seg på sikkerhet i Microsoft Azure og har erfaring med store deler av de sikkerhetstjenestene Azure har å tilby.

Les mer om skysikkerhet her

Informasjonssikkerhet-tjenester

Konsulenter.

Blogg.

Tilbake
Ryuk-angrep koster verdenssamfunnet over 180 mrd årlig. Slik fungerer data-angrepet.
Neste