Alv Logo

PersonAlvhåndboka.

I Alv stoler vi på hverandre. Derfor har vi svært få regler og begrensninger for hvordan vi skal oppføre oss og hva vi dekker. Dette er PersonAlvhåndboka.

PersonAlvhåndboka

I Alv stoler vi på hverandre. Derfor har vi svært få regler og begrensninger for hvordan vi skal oppføre oss og hva vi dekker. Vi har vi fritt kurs- og konferansebudsjett, fritt utstyrsbudsjett og ingen fastsatt kjernetid.

Det eneste vi krever, er at alle medarbeidere i Alv tenker det beste for selskapet og at alle alltid gjør sitt beste for å skape verdi for både Alv og for kundene våre. Oppstår det usikkerhet eller problemer, så snakker vi om det og finner en løsning.

Under kan du lese mer om pliktene og godene i Alv.

→ Klikk her for å lese om hvordan livet i Alv er.

Konkurransedyktig fastlønn

I Alv har vi en konkurransedyktig fastlønn. Vi har valgt fastlønn, uten faktureringsledd, med en raus overtidskompensasjon. Dette for å sikre at vi som selskap kan gjennomføre de aktiviteter vi ønsker, som for eksempel turer, AlvFredag og andre sosiale og faglige aktiviteter, uten at det skal gå ut over lønnen din, selv om vi gjennomfører flere av disse aktivitetene på dagtid.

Totalpakken i Alv skal være blant de beste i markedet, så hvis du summerer alle godene og kompensasjons-ordningene Alv tilbyr, skal det mye til å komme bedre ut. Hvis du mener du ikke har konkurransedyktig lønn, så tar du en prat med personallederen din, så er vi sikre på at vi kommer til å bli enige.

Lønn utbetales den 15. hver måned.

I april/mai hvert år, gjennomføres 1-til-1 lønnssamtale med hver enkelt.

Overtidsbetalt for alle timer du jobber

Alv kompenserer alle timer du jobber ut over normal arbeidsdag. Timelønna regnes ut ved å ta årslønn/1950. På fakturerbare overtidstimer får du 150% av timelønnen din. På interne overtidstimer får du 100% av timelønnen din og på kompetanseheving og fagutvikling får du 50% av timelønnen din. I AlvTime, vårt egenutviklede timeføringssystem, har du full oversikt over opparbeidede overtidstimer. Du kan her også velge å flytte timer over til utbetaling når du måtte ønske. Timer som flyttes til utbetaling, blir utbetalt sammen neste lønning. Hvis du ønsker å jobbe mindre enn 7.5 timer en dag, må du først ha opparbeidet deg timer på timekontoen, som du kan avspasere. Hvis du opparbeider deg over 75 overtidstimer på timekontoen din, vil overskytende timer automatisk bli betalt ut på neste lønning. Overtidstimer du har til gode ved årsslutt overføres automatisk til neste år.

Det som er forskjellen mellom de aller fleste andre konsulentselskaper og Alv, er at du ikke trenger å be om godkjenning for å jobbe intern overtid eller faglig overtid i Alv. Vi stoler på at du gjør en god vurdering av behovet for overtid selv. Overtid hos kunden må alltid avtales med kunden, men vi opplever at de fleste kundene våre setter pris på når konsulentene tar i et tak for å bli ferdig til en frist, så dette er sjelden et problem.

25% overskuddsdeling

Når Alv går med overskudd er det på grunn av innsatsen til alle som jobber i selskapet. Derfor setter vi av 25% av overskuddet årlig til en flat overskuddsdeling. Av overskuddsdelingssummen trekkes arbeidsgiveravgiften fra, og feriepenger trekkes ut og betales ut i juni året etter. Resten av summen deles på antall ansatte for å finne summen du får.

Overskuddet betales ut i løpet av andre kvartal året etter.

Hvis du har vært ansatt kun deler av året, eller vært langtidssykemeldt over en måned, blir overskuddsdelingen regnet ut fra hvor stor del av året du har vært ansatt og arbeidsfør. Du må være ansatt i selskapet måneden overskuddsdelingen blir utbetalt, for å ha rett på den.

Tilbud om medeierskap i selskapet

Alv er heleid av de som jobber i selskapet. Alle nyansatte får tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet for inntil 3 månedslønner ved oppstart. De neste årene har Alv som målsetting å vokse til opp mot 100 medarbeidere. Som deleier i Alv, får du ta del i verdistigningen som følger av veksten.

Alle som kjøper aksjer må signere Alvs aksjonæravtale. Den sier blant annet at du må tilby aksjene dine for salg hvis du slutter i selskapet og at du må ha jobbet i selskapet i minimum 3 år før du kan selge alle aksjene til markedsverdi.

Fritt utstyrsbudsjett

Laptop, mobiltelefon, hodetelefoner og annet nødvendig utstyr, er for en konsulent i Alv, det hammer og drill er for en snekker. Derfor kan du kjøpe deg det du trenger, når du trenger det.

Når du har signert, får du en bruker hos komplettbedrift.no hvor du bestiller det utstyret du trenger. Det eneste Alv forventer av deg som ansatt, er at du alltid tenker det beste for selskapet og kjøper det utstyret du trenger for å øke effektiviteten din, ikke kjøper det nyeste og beste bare for at du kan og vil.

Fritt kurs- og konferansebudsjett

Det enkle er ofte det beste. Hvis du mener et kurs, en konferanse eller en sertifisering er riktig for deg, og at det totalt sett vil øke verdiskapingen for Alv, så står du fritt til å gjøre det. Alv betaler.

Ferie

I Alv har du 5 uker ferie. Du kan opparbeide deg flere feriedager ved å jobbe overtid hos kunde eller bygge opp timebanken med internarbeid for Alv. Du fører ferie i AlvTime og avtaler ferie med din personalleder og med kunden din, før den gjennomføres. Ferie som ikke blir brukt opp i løpet av året, blir overført til neste år. Feriepenger utbetales i juni måned. Denne måneden trekkes det også 25 feriedager for inneværende år.

Fritt antall egenmeldinger

Alv bygger selskapet med engasjerte medarbeidere som brenner for det de driver med. Derfor teller vi ikke egenmeldinger. Si fra til kunden du er hos og til personallederen din hvis du er syk, og kom tilbake på jobb når du er blitt frisk igjen.

Hvis du blir sykemeldt, følger vi retningslinjene fra Nav.

Full lønn ved foreldrepermisjon

Alv gir permisjon med full lønn de to første ukene etter fødsel. Alv dekker også en flyttedag årlig, samt permisjon til begravelse for personer i din nærmeste familie. Det kan godt være at også andre situasjoner faller inn under velferdspermisjonsordningen. Snakk med din nærmeste leder, så blir dere enige.

Ved foreldrepermisjon dekker Alv mellomlegget på permisjonspengene du får fra NAV (som gir opp til 6G) og din fulle lønn hos oss. Bare sørg for å registrere alt riktig hos NAV, så vil lønnen din komme som normalt gjennom permisjonstiden.

5% pensjonssparing

Alv innbetaler 5% av din fastlønn fra første krone og opp til 12G, i innskuddspensjon hos Gjensidige.

Se detaljer ved å logge inn med BankID hos Gjensidige.

Reise-, helse- og yrkesskadeforsikring

Alv dekker flere forsikringer. For øyeblikket dekker vi Reiseforsikring, behandlingsforsikring og yrkesskadeforsikring.

Se detaljer ved å logge inn med BankID hos Gjensidige.

AlvFredag - Felles innetid annenhver uke

Annenhver fredag fra og med lunsj samles hele Alv på kontoret vårt i Pløens gate 7. Vi begynner kl 11:30 med felles lunsj, før vi bruker resten av ettermiddagen på faglige og sosiale aktiviteter.

Noen ganger har vi organisert opplegg for hele selskapet, andre ganger er vi delt opp i mindre grupper, mens andre ganger igjen, jobber vi med kundeprosjektene våre, men da fra Pløens gate 7.

AlvFredagene blir som oftest avsluttet med en halvtimes AlvInfo, før de som vil begynner helga med en Alv-fredagspils.

Gratis trening

Vi liker at folk ønsker å være aktive, spesielt sammen med andre alver. Derfor støtter vi ulike aktiviteter alver finner på, som f.eks. klatring, trening eller badstue. Har du lyst til å prøve, finn en gjeng og prøv!

Mobilabonnement

Alv har mobilabonnement hos Talkmore, med dekning fra Telenor. Alv dekker mobilforbruket ditt både jobb og privat, innenfor rimelighetens grenser. Før oppstart så bestiller vi overføring av abonnementet ditt til oppstartsdato i Alv. Du vil få nytt simkort når du møter opp på jobb første dag i Alv.

Bruk Talkmore-appen på din mobiltelefon til å sette opp riktig mobilabonnement med tanke på databruk, slik at selskapet slipper unødvendige kostnader. Appen kan også brukes til å få oversikt over eget forbruk, bestille ekstra datapakker eller ekstra SIM-kort.

Familiemedlemmer av ansatte i Alv får 20% på vanlige abonnementer og 10% på familieløsningen til Talkmore privat. Om du ønsker å benytte deg av tilbudet tar du kontakt med Talkmore privat og sier at dere har abonnement gjennom Alv AS.

Eget bankkort - slipp personlige utlegg

Før du begynner i Alv vil vi bestille et Foliokort for deg. Når dette bestilles til deg er det viktig at du går inn og signerer for kortet på en link du får på SMS. Når du har gjort dette blir Foliokortet sendt i posten til deg.

På dette kortet står det 10 000 kr. Hvis summen kommer under 5 000, fylles kortet automatisk opp til 10 000 kr igjen. Bruk dette kortet til alle utlegg relatert til Alv. På denne måten slipper du å bruke egne penger på jobbutlegg.

Foliokortet bruker du når du må gjøre utlegg for kundereiser eller reiser med Alv. Vi bruker det også for å kjøpe overtidsmat, samt for andre jobbutlegg.

Blogg.

Tilbake
Hvorfor investere i fremtidens kontor?
Neste