Alv Logo

Jobbe i alv.

Vi bygger Norges mest attraktive konsulentselskap. Alt vi gjør i Alv bygger opp under visjonen vår. Vi ønsker å være et sted du har muligheten til å utvikle deg raskere enn du har andre steder.

Engasjement og utvikling står i sentrum av kulturen vår, derfor har du i Alv en unik mulighet til medbestemmelse og påvirkning på områder som interesserer deg.

Å være konsulent betyr mer enn bare timeføring. Bli bedre kjent med oss under.

Åpne stillinger.

Vi utvikler oss raskere sammen

VI MENER DEN BESTE LÆRINGEN ER DEN VI FÅR AV HVERANDRE.

Nettopp derfor gjør vi som vi gjør i Alv. Vi har ikke goder bare for å friste deg med alt det kule som skjer hos oss, det skjer mye kult andre steder også.

Vi gjør ting på vår måte, fordi vi mener det gir verdi for deg som konsulent, oss som selskap og kundene våre.

Vi er ikke bare en gjeng individualister, vi er lagspillere. Vi fungerer best sammen, og det er på den måten vi skaper engasjement i prosjektene vi jobber i.

Derfor skal alt det vi gjør i Alv bygge oppunder å skape engasjement - både internt, men også ute hos våre kunder.

Les mer om hvordan vi er rigget i Alv:

Fastlønn med overskuddsdeling

Fritt utstyrsbudsjett

Ta del i utviklingen av selskapet

Faglig og sosialt påfyll også i arbeidstid

Hva beskriver Alv?

1

Utvikler medarbeidere raskere

Det krever mye å henge med i utviklingen innen IT og systemutvikling. I Alv er vi er det meste av det vi gjør rettet mot nettopp dette. Dette fungerer ekstremt bra for medarbeidere som ønsker å utvikle seg, og tilsvarende dårlig for de som er fornøyd med å kun kapitalisere på kunnskapen de tidligere har tilegnet seg.