Alv Logo
Del

3 ting som blir avgjørende for Alv i 2022

De to første fulle årene i drift har gått over all forventning. Vi har brukt tiden til å sette et fantastisk fundament. Vi har greid å bygge den kulturen og det engasjementet vi ville. Vi har laget fantastiske kontorer og vi har bygd en sterk merkevare og en solid kundebase. Siden oppstart har vi vokst til over 35 signerte personer i dag, og det beste av alt er at vi har greid å ansette de riktige personene. De som vi kaller helhetskonsulentene. De som kan være med å ikke bare vedlikeholde, men faktisk videreutvikle Alv og kundene våre til å bli noe bedre.

Likevel står vi nå ved veiskille.

Veien videre fra 30 personer krever noe annet fra et selskap enn veien opp til 30. Når vi nå er kommet over det vi hele tiden har kalt «kritisk masse», er det lett å slippe litt av på gassen og bli fornøyd med hvor vi er.

Det skal vi ikke gjøre.

I 2022 skal vi akselerere videre og raskere. Vi skal på ingen måte slippe av på gassen. Vi skal trykke den videre frem og utvikle oss raskere. Vi skal utnytte det gode momentet vi allerede har.

Her er derfor mine tre punkter for hva jeg mener er viktigst for å oppnå dette i året som kommer.

1. Økt organisk vekst

Den siste tiden har det skjedd noe med rekrutteringen i Alv. I vår sluttet vi med å bruke rekrutteringsselskaper. Det er flere grunner til det. Først og fremst greide de ikke å komme opp med nok kandidater. Hovedgrunnen til at vi sluttet var likevel at svært få av de kandidatene vi kom i kontakt med, ble det noe av. Faktisk er det slik at i løpet av to år med rekrutteringsselskaper, har vi totalt kun ansatt en person gjennom rekrutteringsselskap. Grunnen til dette tror vi er at de fleste som kommer inn via rekrutteringsselskaper, kommer inn med holdningene «whats in it for me?» og «hvordan skal du greie å lokke meg over?».

Det er for så vidt en grei utfordring å skulle overbevise folk med den holdningen. Godene i Alv skal greie den utfordringen. Problemet er at vi ser etter mulige ansatte som selv brenner for sin egen utvikling. Ansatte som er engasjerte og som trigges av å hele tiden utvikle seg og hele tiden skape verdier for kundene våre, både innenfor og utenfor det scopet de er blitt gitt.

Vi tror imidlertid at det er helt avgjørende å ansette de riktige folkene for å fortsette å være det selskapet vi ønsker å være (...)

Jeg er stolt over at vi har greid å opprettholde kravene til ansettelser, selv om det å ansette nok folk er hovedfaktoren for at vi skal oppnå målene vi har satt oss som selskap. Vi tror imidlertid at det er helt avgjørende å ansette de riktige folkene for å fortsette å være det selskapet vi ønsker å være, i stedet for å ansette alle vi tror vi kan få ut i fakturerbare oppdrag. I dagens marked er det nemlig ikke vanskelig å tjene penger, men det gjør det ikke riktig av den grunn. Hvis vi skal bygge Norges mest attraktive konsulentselskap, må vi gjøre det med de riktige folkene. På den måten bygger vi et sterkt selskap, ikke bare i dag, men også fremover.

De siste månedene har vi sett at stadig flere kontakter oss direkte og søker seg til oss. Vi ser også at kvaliteten på de som søker er høy. Dette er noe jeg håper vi vil profesjonalisere ytterligere gjennom neste år.

Frem til nå opplever vi at noen takker nei til oss fordi de ikke greier å sammenligne tilbudet vi gir (...)

Vi skal fortsette å ha høye krav til de som får tilbud av oss, og jo flere søkere vi får, jo enklere blir det å opprettholde kravene vi har. I 2022 har jeg som målsetting at vi skal greie å tydeliggjøre totalpakken vi tilbyr i Alv. Frem til nå opplever vi at noen takker nei til oss fordi de ikke greier å sammenligne tilbudet vi gir, på riktig måte med de vi konkurrerer mot.

Vi vet nemlig at totalpakken vi tilbyr, er det svært få andre som kan matche oss på. Dette vet også de som jobber i selskapet, fordi det er så å si ingen som slutter. Som forberedelse til 2022 har vi tydeliggjort totalpakken vår. Vi har fjernet noen av godene en del kandidater overså, slik at vi i stedet kan tilby en høyere grunnlønn. Jeg gleder meg til å se om det vil ha effekt.

2. Profesjonalisere det engasjementet og kulturen vi allerede har.

De første to årene av Alv har mye av sosiale og særlig faglige ting skjedd tilfeldig og på initiativ av enkeltpersoner. Alv har gjort mye for å legge til rette for at dette skal og kan skje, men like fullt har vi vært avhengige av at enkeltpersoner har tatt tak i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder alt fra utviklingen av timeføringssystemet vårt AlvTime, til utviklingen av nettsidene våre og utviklingen av infoskjermen vår.

I løpet av 2021 begynte vi så vidt å gjøre kompetanseutviklingen i selskapet mer strukturert. Alle har gjennomført en en-til-en-samtale med sin leder om hvilke mål og ønsker han eller hun har for året, og vi har i større grad strukturert opp fagkveldene vi gjennomfører annenhver torsdag og AlvFredagene som vi har fra og med lunsj annenhver fredag.

Det er et privilegium å ha så mange engasjerte medarbeidere.

Til neste år trenger vi å jobbe videre med dette. Når vi nå er flere, trengs mer strukturerte prosesser. Folk trenger å vite hvor man finner ting, hvilke muligheter som finnes og hvilke krav og forventninger som stilles.

Det er et privilegium å ha så mange engasjerte medarbeidere. Det aller meste går av seg selv, og stadig dukker det opp nye initiativ, både faglige og sosiale. Jeg håper vi i 2022 greier å sette dette mer i system, uten at på noen som helst måte legger en demper på engasjementet som allerede er.

3. Levere et godt resultat

Frem til nå har Alv vært en startup. Til oppstartselskaper stilles det høye krav til utvikling og modning av selskapet. Samtidig er det få forventinger til lønnsomhet. Alv har gått med overskudd både i oppstartsåret 2019 og i 2020. I 2021 får vi for første gang et overskudd om faktisk vil gi utbetaling på overskuddsdelingen vår, men det er først i 2022 jeg mener vi virkelig bør vise at vi er et sunt selskap som kan levere gode resultater.

Når vi nå har bikket 30 ansatte, har en satt administrasjon, etablerte kunder og god oversikt over både inntekter og utgifter, bør vi i 2022 greie å levere både en topplinje og en bunnlinje om ikke står noe tilbake til andre i markedet.

Det viktigste er imidlertid at vi vil fortsette på denne måten fordi det legger til rette for en inspirerende, utviklende, engasjerende og ikke minst morsom hverdag for alle i Alv.

Vi skal heller ikke på dette området levere best i markedet. Vi vet nemlig at det koster mer å drive Alv, enn en del andre konsulentselskaper. Vi bruker mye mer penger på både faglig og sosial utvikling av selskapet. Vi bruker også mye på merkevarebygging og synlighet gjennom blant annet videoserien vår. Dette skal vi fortsette med, fordi vi mener det er den veien som vil skape høyest verdi for både Alv og kundene våre på lang sikt. Det viktigste er imidlertid at vi vil fortsette på denne måten fordi det legger til rette for en inspirerende, utviklende, engasjerende og ikke minst morsom hverdag for alle i Alv.

Jeg gleder meg til 2022. De første to hele årene siden oppstarten av Alv har vært både spennende, lærerike, morsomme og bra, men det er nå det virkelig begynner! Det er nå vi skal gire om å bygge noe fantastisk oppå det fundamentet vi hittil har lagt.

Hvis du vil være med på reisen med å bygge Norges mest attraktive konsulentselskap, så er det bare å ta kontakt med meg.

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

2023 – året for utvikling, enten man ville eller ikke

Vi ender året totalt sett med overskudd. Det er jeg veldig stolt over, fordi dette har vært et tøft år. Heldigvis ligger det mye positivt i utfordringer. Det tvinger oss...

2023 – året for utvikling, enten man ville eller ikke

Start et selskap
Marcus Sahlin Pettersen - 12/21/2023
Les mer

Jobber dere egentlig, eller er det bare fest og moro?

En av våre grunnleggende målsettinger som selskap, er at vi skal gjøre og tilby ting til våre medarbeidere, som de ikke ville fått tilbud om eller mulighet til, hvis de ikke jobbet i selskapet.

Jobber dere egentlig, eller er det bare fest og moro?

Start et selskap
Marcus Sahlin Pettersen - 9/26/2022