Alv Logo
Del

POC i praksis med Skiskytterforbundet

Hvis du jobber med, eller er involvert i IT og systemutvikling, er sjansen stor for at du har hørt en av setningene «Vi burde utvikle en POC» eller «her vil det lønne seg med en POC».

Jeg har i alle fall opplevd dette flere ganger.

I høst sa jeg de samme ordene selv. Derfor bestemte jeg meg for å følge litt nærmere med på hvordan denne prosessen utartet seg fra første kontakt med kunde, til presentasjon av POC og videre til endelig produkt.

I denne bloggposten vil jeg oppsummere mine erfaringer fra POC-prosessen i høst.

Fra første kontakt til levert POC

Det hele startet med en henvendelse fra Norges Skiskytterforbund. De hadde fått nyss om at Alv hadde en avdeling som arbeider med data og analyse, og var nysgjerrig på hvordan et eventuelt samarbeid kunne se ut. Harri, som tok kontakt på vegne av Norges skiskytterforbund, jobber som utviklingssjef og har en doktorgrad i statistikk. 

Han bruker sin utdanning til å videreutvikle utøvere, presentere statistikk i studiosendinger på NRK, og har et overordnet mål å fremme skiskyting som sport, både i Norge og internasjonalt.

Etter hvert som møtet skred frem var det flere behov som meldte seg

Begge parter gikk inn i møtet med en åpen agenda. Vi visste ikke hva Norges Skiskytterforbund trengte, så derfor var vårt mål å lytte og prøve å forstå Skiskytterforbundets behov og ønsker. Etter hvert som møtet skred frem var det flere behov som meldte seg, og flere behov vi selv mente vi kunne tilfredsstille.

Det endte med et par overordnede punkter som utgangspunkt for et mulig videre samarbeid:

  • Få opp sammenlagtlister for Norgescup på hjemmesidene.
  • Utøveranalyser på prestasjoner.
  • Kombinere resultater- og utøverdata fra både Norgescup og internasjonale renn.

Men, hva var egentlig prosjektet? Hva skulle vi egentlig bistå de med? Og hvor mye kom det til å koste å utvikle noe vi ikke visste hva var?

Det var urealistisk å tro at en organisasjon som Norges Skiskytterforbund kunne binde seg til en avtale som strekker seg over så lang tid som vi ordinært har for våre kunder. Vi måtte derfor finne en måte å:

  1. Kartlegge behovene
  2. Vurdere gjennomførbarheten av prosjektet
  3. Sikre gevinst for begge parter

Vi ble enige om at en mulig løsning var å utvikle en POC. Den ville forhåpentligvis vise potensialet for å oppnå gevinsten vi var ute etter. Vi i Alv var villige til å utvikle POC på vår egen regning, samtidig som Skiskytterforbundet skulle være tilgjengelig for oss i perioden vi utviklet POC-en. Denne tilgjengeligheten var deres investering. Begge parter syntes dette var en god samarbeidsform inntil prosjektet kunne konkretiseres mer.

Men hva er egentlig en POC?

POC er en forkortelse for “Proof of Concept”. Enkelt forklart er formålet med en POC å kunne bevise muligheten for eksistens av et konsept. Trenger/ønsker kunden dette? Og er vi i stand til å levere? Det vi ønsket med vår POC var å bevise ovenfor kunde at vi hadde kompetanse til å løse deres behov, samtidig som vi måtte bli trygge på at grunnlagsdata og systemer som ble brukt, faktisk var passende for å oppnå målene med prosjektet. I tillegg ønsket vi å få en bekreftelse på at vi hadde forstått utfordringene, behovene og ønskene til kunden riktig, før vi brukte for mye tid og ressurser på utviklingen. Vi var tydelig ovenfor Skiskytterforbundet på at en POC, ikke nødvendigvis ville resultere i et samarbeid, begge parter hadde anledning til å takke for seg etter levert POC, og at en utviklet POC ikke ville være en del av et endelig produkt dersom vi valgte å inngå et videre samarbeid.

Vi var tydelig ovenfor Skiskytterforbundet på at en POC, ikke nødvendigvis ville resultere i et samarbeid, begge parter hadde anledning til å takke for seg etter levert POC (...)

Underveis i POC-en ble vi kjent med systemene som ble brukt både for nasjonale og internasjonale renn. Vi kunne bekrefte at dette var systemer vi kunne koble oss på og lage gode integrasjoner mot. Vi kunne bevise at, ja, dette kunne Alv løse.

Det ble bestemt at Alv skulle utvikle en plattform som muliggjorde analyse av resultater fra internasjonale renn, samt analyse av hver enkelt utøver de siste 10 årene. Vi satte forutsetninger om at vi måtte ha grunnlagsdata, samt god veiledning med å forstå disse.

En uke senere var det tid for DEMO! Vi hadde jobbet iherdig med å levere kvalitet og verdi, dialogen med Skiskytterforbundet var god, og vi hadde opparbeidet oss domenekunnskap på rekordtid.

Resultatet av POC-en var at vi lastet inn data i et datavarehus, utviklet Power BI-rapporter, og fikk dette opp på Skiskytterforbundet sine nettsider. Vi hadde jobbet med grafisk design for å få det uttrykket i rapportene vi ønsket, og på det detaljnivået Skiskytterforbundet ønsket.

Blant noen av rapportene vi leverte var utøveranalyse og utøversammenligning.

Overordnede nøkkeltall for en utøver inneværende sesong.

Sammenligning av utøvere inneværende sesong.

Etter endt demo var det en utelukkende positiv atmosfære i rommet. Begge parter var blitt trygge på hverandre. Alv var trygge på at Skiskytterforbundet ville være en kunde som visste hvor de ville, hva de ville ha, og ikke minst, en kunde som delte vår kultur, spesielt med tanke på engasjementet de hadde vist underveis i utviklingen av POC-en.

Skiskytterforbundet var blitt trygge på at Alv kunne gi verdi raskt og at vi skjønte hva Skiskytterforbundet ville og at vi samarbeidet MED Skiskytterforbundet, ikke kun kjørte vårt eget løp.

Alv hadde bevist for Skiskytterforbundet at vi var en partner som delte deres engasjement for sporten, var en leverandør man kunne stole på, og som hadde den tekniske kompetansen som skiskytterforbundet krevde.

Vi ble enige om å fortsette samarbeidet.

Læringspunkter fra en POC

Læringspunktene fra denne prosessen for min egen del er mange, samtidig som vi var utrolig heldig å få en så engasjert partner som Skiskytterforbundet. De stod på tåhev for å svare på spørsmålene våre og sammen med oss utvikle POC-en til en best mulig løsning på den korte tiden vi hadde til rådighet.

Noen av suksesskriteriene jeg ser tilbake på er blant annet å sette klare forventninger om hva en POC faktisk er. En POC er et produkt som KUN skal brukes for å bevise mulig gjennomføring. Produktet kan være nedsyltet i teknisk gjeld, og det er helt greit. Vi skal ta snarveier. Det skal ikke være perfekt.

En av de viktigste suksesskriteriene for en POC er å ha en klar sluttdato.

La oss heller sette søkelys på det som er viktig, fremfor å være perfeksjonister. En POC skal i utgangspunktet rett i søppelkassa når den er «ferdig», og det må kunden være klar over. Vi skal begynne på nytt når produktet faktisk skal utvikles.

En av de viktigste suksesskriteriene for en POC er å ha en klar sluttdato. Gjerne en sluttdato som ikke er altfor langt frem i tid. I vår POC satt vi en ukes frist på levere. Dette satte oss i en posisjon som krevde mye av oss som leverandør. Samtidig beholdt vi engasjementet fra våre første møter med Skiskytterforbundet på en god måte. Vi hadde muligheten til å sette denne datoen fordi vi hadde alle data og ressurser tilgjengelig for å levere med en gang. Uten det hadde det ikke vært mulig å komme i mål så raskt.

Vi hadde daglige møter og telefonsamtaler med kunden. Dette gjorde at tiden fra et spørsmål oppsto, til vi hadde fått svar, var veldig kort. Det er ikke nødvendigvis realistisk i andre prosjekter, men i dette tilfellet hadde vi satt dette som en forventning før vi ble enige om å utvikle en POC.

POC-en bidro også til stort engasjement internt hos Skiskytterforbundet. Den ble presentert for ledergrupper, og generalsekretær, og bidro sterkt til å bevise av prosjektet kunne gi de gevinstene man var ute etter, til den prisen vi var blitt enige om.

Oppsummering

Hele POC-en oppsummeres egentlig best i øyeblikket den ble presentert for Skiskytterforbundet. Det å kunne presentere en fungerende løsning på en uke, hvor vi hadde truffet så godt, var en helt utrolig følelse. Underveis i utviklingen ble det skapt et godt samarbeidsklima mellom Alv og Skiskytterforbundet, som gjorde at fasen for faktisk prosjektoppstart ble som en dans på roser. Vi hadde allerede etablert tillit mellom alle parter. De samme ressursene fra begge sider ble videreført til prosjektet, og arbeidsmetodikken ble videreført og strammet opp. Vi kunne starte prosjektet i løpefart, og umiddelbart gi verdi for kunden.

Vi arbeider fortsatt tett med Skiskytterforbundet i dag, og løsningen blir allerede jevnlig benyttet av de ulike interessentgruppene. Den ble blant annet brukt som motivasjonsverktøy for de norske skiskytterne under OL. Resultatene var ikke de beste når de kom inn til OL, men sett over hele sesongen så kunne våre langrennstidsanalyser belyse at formen faktisk var der, og at de hadde et godt utgangspunkt da de stod på startstreken og skulle kjempe om medaljene. Det er utrolig givende for oss å vite dette, og når vi ser resultatet av presentasjonene i OL, der Norge står igjen med 6(!) gullmedaljer fra skiskytterstadion.

Fra POC-en til i dag har vi utviklet et produkt som er betydelig mer robust. Vi har bedre datakvalitet, rapporter som gir innsikt, og visninger av resultater og utøverinformasjon på hjemmesidene til Skiskytterforbundet.

Prøv å kjør en POC – se om det kan gi dere verdi også. Jeg er ikke i tvil om at dette er et utrolig godt utgangspunkt for å skape en god kunde-leverandør-relasjon.

Del
Les også
Les mer

Få en bedre møtekultur med disse 7 spørsmålene

Når møtene blir mange og potensielt meningsløse, er det ikke bare tiden som går tapt - ryktet ditt står også på spill!

Få en bedre møtekultur med disse 7 spørsmålene

Prosjektledelse
Renée Hamsund - 1/23/2024
Les mer

4 høydepunkter fra Data Innovation Summit 2023

I år reiste hele data og analyse-teamet sammen til konferansen Data Innovation Summit i Stockholm! Her er våre høydepunkt!

4 høydepunkter fra Data Innovation Summit 2023

Data og Analyse
Håkon Skogland Halvorsen - 5/30/2023
Les mer

Fra reaktivt til prediktivt vedlikehold med Bane NOR

Alv har bidratt til at Bane NOR har tatt i bruk maskinlæring og kunstig intelligens til å gå fra reaktivt til prediktivt vedlikehold av Norges jernbanelinjer.

Fra reaktivt til prediktivt vedlikehold med Bane NOR

Data og Analyse
Kundehistorier
Jakob Høgh Gjellestad - 1/24/2023