Alv Logo
Del

Hvorfor bedrifter sliter med å ansette utviklere

BAKGRUNN

IT blir en stadig mer integrert del av de fleste yrker og selskaper. Tidligere ble IT ansett primært som en støttefunksjon. I dag er det selve kjernen i stadig flere bedrifter. Dette betyr at stadig flere bedrifter har behov for kontinuerlig IT-kompetanse internt, både for nyutvikling, videreutvikling og drift.

UTFORDRING

Utfordringen er å få tak i nok og riktig kompetanse for å ta selskapet dit det trenger å være for å møte fremtiden.

For det første er det ikke trivielt å finne ut hva slags kompetanse du trenger. IT er et bredt område som spenner over en rekke kompetanseområder og teknologier. Det å finne et fåtall personer som strekker over alt fra nettverk og servere til nyutvikling og innovasjon, er ikke bare enkelt. Hvis du først greier å definere en kombinasjon som det er mulig å finne folk til, gjenstår utfordringen med å faktisk fylle rollene dere har definert opp.

Det er nemlig stor mangel på IT-kompetanse i markedet. Dette har gjort at utviklere og andre med IT-kompetanse i stor grad kan velge og vrake mellom en rekke ulike stillinger og selskaper. Selvsagt kan de fleste kjøpes, men for de fleste innen IT med ambisjoner for egen utvikling, må du fort urimelig høyt opp i lønn hvis lønna i seg selv skal være nok til å lokke til seg hodene og kompetansen bedriften din trenger.

Min erfaring er at de fleste teknologer med ambisjoner om å henge med i utviklingen, er bekymret for å låse seg til et smalt teknologiområde, spesielt hvis det er i et lite IT-miljø.

IT og systemutvikling er i en rivende utvikling. Jeg vil påstå at det er få eller ingen områder som har utviklet seg raskere de siste ti årene, og også få områder som vil utvikle seg raskere de neste ti årene. Det krever ganske mye å henge med i denne utviklingen.

Det er her selskaper med mindre IT-miljøer sliter konkurransemessig.

Min erfaring er at de fleste teknologer (utviklere, prosjektledere +++) med ambisjoner om å henge med i utviklingen, er bekymret for å låse seg til et smalt teknologiområde, spesielt hvis det er i et lite IT-miljø. Selv om det er snakk om moderne teknologi i dag, frykter de at det skal bli legacy (utdatert) etter hvert. Hvis du blir fast ansatt og ansvarlig, vil ofte ansvaret for å videreutvikle og drifte disse løsningene videre falle på deg som fast ansatt. Det finnes personer som synes dette er interessesant å jobbe med, men min erfaring er at det sjeldent er de med de høyeste ambisjonene teknologimessig.

Dette kan imidlertid være en levelig løsning, så lenge du har et miljø rundt deg som bidrar til å bygge din egen kompetanse. Hvis det stadig starter opp andre, nyskapende prosjekter som du både kan bidra inn i og lære av ellers. Men hvis miljøet er for lite for det, vil det kreve svært mye av den enkelte ansatte å holde seg oppdatert i den utviklingen som skjer kontinuerlig i markedet.

Dette er dagens utviklere og andre innen IT veldig klar over, og det er hovedgrunnen til at mange selskaper sliter med å greie å ansette de beste hodene. Dette er også grunnen til at konsulentselskaper faktisk greier å sikre seg disse hodene.

I et konsulentselskap har du egentlig få kjerneprodukter/leveranser, men av de aller viktigste er kompetanse, gjerne tverrfaglig. Derfor bruker de velfungerende konsulentselskapene mye ressurser på å dele kunnskap og fornye seg, både gjennom erfaringsutveksling, kursing og samarbeid.

LØSNING

Det er liten tvil om at den beste løsningen for mange selskaper ville vært å greie å ansette et fåtall teknologer med riktig kombinasjon av bredde og dybde, som samtidig har et iboende engasjement for å holde seg oppdatert på utviklingen og trender i markedet.

Hvis du først har innsett at du har behov for å ta grep innen IT og utvikling, kommer helt sikkert ikke dette behovet til å bli et mindre problem ved å ta strutsetilnærmingen.

Dette er imidlertid en lite realistisk løsning. I alle fall for de fleste selskaper.

Da gjenstår det to mulige løsninger og en elendig.

Den elendige løsningen er å gi opp eller å utsette. Hvis du først har innsett at du har behov for å ta grep innen IT og utvikling, kommer helt sikkert ikke dette behovet til å bli et mindre problem ved å ta strutsetilnærmingen (stikke hodet i sanden).

De to løsningene du da gjenstår med, er enten å senke kravene til ansettelsene du har behov for, eller å gå til skrittet å leie inn konsulenter.

Det å senke kravene til ansettelser er noe du mest sannsynlig vil angre på! Du er kommet dit du er i dag nettopp fordi du trenger å fornye deg. Som nevnt over, er du allerede i en vanskelig situasjon med tanke på å holde dine faste ansatte oppdaterte i tiden fremover, siden internmiljøet innen IT er lite. Hvis du da fra begynnelsen velger å ansette noen med for lav eller manglende kompetanse, eller manglende ambisjoner, skal det godt gjøres å komme opp på nivået du trenger.

Det du da gjenstår med som eneste realistiske mulighet, er å leie inn hjelp fra konsulenter. Dette er noe mange selskaper er redde for, og det med rette. Hvis man gjør konsulentinnleie feil, kan det fort bli en dyr affære. I verste fall resulterer det i noe som virker mot sin hensikt.

Gode konsulenter er lært opp til å komme inn til kunder for å hjelpe dem å løse problemer som kundene har.

Hvis man derimot gjennomfører konsulentinnleie riktig, kan det gi mange positive effekter. Ikke bare kan du komme mye raskere i gang, men ved å rigge deg riktig kan også konsulentinnleie føre til at du får skapt ny giv inn i din eksisterende IT-avdeling. Konsulenter kommer inn med ny giv, nye tanker og ny kunnskap om nye teknologier.

Gode konsulenter er lært opp til å komme inn til kunder for å hjelpe dem å løse problemer som kundene har. De er gode på å se etter det som vil være verdiskapende for selskapene de jobber hos og de beste er også ydmyke nok til å skjønne at det er kunden som kan domenet sitt, mens IT-konsulentene som kommer inn, primært kan systemutvikling. Det er samspillet mellom forretning og IT som har potensialet til å ta din bedrift raskt videre.

Hvis du lurer på hvordan du bør gå frem for å leie inn konsulenter og hvordan du bør rigge organisasjonen og prosjektene dine for å sikre mest mulig verdi fra konsulentene du leier inn, så kan du lese om det i denne bloggposten: «Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?».

Del
Les også
Les mer

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Denne uka signerte vi kontrakt på nye kontorer. I disse tider, hvor mange vurderer å flytte til mindre kontorer og heller prioritere hjemmekontor, gjør Alv sin klart største investering noensinne, ved...

Hvorfor investere i fremtidens kontor?

Start et selskap
Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 1/1/1970
Les mer

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Og hvordan rigge prosjekter med konsulenter for å sikre høy og varig verdiskaping?

Hvordan leie inn IT-konsulenter på riktig måte?

Ledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 6/8/2022
Les mer

Frykten for juniorkonsulenter

De siste tre årene har Alv vokst fra 0 til nesten 40 konsulenter. Veksten har gjort at vi har etablert en god del kunderelasjoner. En av tingene som er likt...

Frykten for juniorkonsulenter

Ledelse
Prosjektledelse
Marcus Sahlin Pettersen - 3/23/2022