Intervjuprosessen

Førstegangsintervju

I førstegangsintervjuet fokuserer vi på to ting.

  1. Bli kjent med Alv
  2. Bli kjent med deg

Vi håper du har tatt deg tid til å kjent med oss gjennom både videoserien og informasjonen på nettsiden forøvrig, slik at vi kan starte samtalen på riktig nivå. Mesteparten av samtalen bruker vi på å bli kjent med deg, både din bakgrunn, erfaring, hvem du er utenom jobb og hva du tenker om fremtiden.

Andregangsintervju

Vår viktigste jobb framover, er å ansette de riktige medarbeiderne i Alv.

Hva som er riktige medarbeidere, er en kombinasjon av faglig kompetanse innenfor systemutviklingsdomenet og riktig personlighet. Vi gjennomfører en grundig intervjuprosess for alle som skal ansettes i Alv.

Tredjegangsintervju

I tredjegangsintervjuet er vi primært interessert i å finne ut om du har riktig personlighet og riktige holdninger til å bli kollega med oss i Alv.

I noen tilfeller sender vi deg en personlighetstest på forhånd av intervjuet, mens andre ganger tar vi opp tråden fra samtaler og spørsmål vi har fått gjennom prosessen så langt.

I dette intervjuet er det også rikelig med tid til at du kan stille spørsmål tilbake til oss.