>

Hvem er vi?

Verdien av et konsulentselskap starter og slutter med folkene som jobber der

Marcus Sahlin Pettersen
Daglig leder og Prosjektleder

Marcus har over 15 års erfaring fra konsulent- og grundervirksomhet. De siste årene har  han bygd opp og ledet prosjektlederavdelingen i et av Norges største konsulenthus. Der snudde han en avdeling med moderate resultater, til å bli en av selskapets beste avdelinger både når det kommer til resultat, trivsel og samhold. Marcus har også lang erfaring som både prosjektleder og prosjekteier, primært fra privat sektor.

Marianne Wiik Øberg
Konsulentleder og Testleder

Marianne har lang erfaring som både konsulent og leder. De siste årene har hun bygd opp og ledet test- og kvalitetssikringsavdelingen i et av Norge største konsulenthus. Her bygde hun opp avdelingen fra 30 til over 60 konsulenter over en 3 års periode. Som konsulent har Marianne lang erfaring som testleder. 

Marianne var i 2019 på Assessits liste over Norges 100 beste unge ledere under 40 år, en kåring som går på tvers av bransjer og fagområder.

Kristin Bjerke
Senior Prosjektleder og Markedsansvarlig

Kristin Bjerke er en erfaren prosjektleder, med sin faglige tyngde innenfor ledelse av programvareutviklingsprosjekter med smidige arbeidsprosesser. Hun har erfaring både med utvikling av skreddersydde løsninger, tilpassing av hyllevare og datadrevene prosjekter med forretningsanalyse- og visualiseringsløsninger. Hennes tekniske bakgrunn gjør at hun har stor grad av nærhet til utviklingsteamene hun leder. Kristin er energisk og hun synes det er spennende når mye skjer og motiveres av utfordringer. Hun er flink til å sikre samarbeid i teamet, holde den røde tråden og kombinerer en god tone og godt miljø med effektiv levering av et produkt. Dette gjør henne til en attraktiv konsulent hos kundene.

Nils Berg Johansen
Funksjonell arkitekt og Prosjektleder

Nils har over 10 års erfaring med å ivareta forretningssidens interesser i systemutviklingsprosjekter, med fokus på forretningsbehov og utforming av løsningsbeskrivelser og løsninger. Han har jobbet med forretningsutvikling på strategisk og operativt nivå. Dette har gitt Nils bred erfaring som prosessdriver i alle faser for systemutvikling, fra satsningsforslag og utvikling til overlevering og forvaltning i linjeorganisasjonen.

Nils kommuniserer svært godt på tvers av fagområder i forretning og IT, og han har vist sine evner som en ansvarlig prosessdriver som ivaretar helheten og som sikrer at ulike aktører ender opp med en forankret og felles forståelse av løsningen.

Michael Svensen
Økonomisjef (CFO) og Prosjektleder

Michael er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. De siste årene har han vært utleid til Kværners digitaliseringsprogram, hvor han blant annet har fylt roller som contract manager og økonomi-controller. Michael er en proaktiv person som ønsker å løse utfordringer før de oppstår. Michael er også en engasjert og gledesspredende type som er svært viktig for miljøet. I Alv innehar Michael rollen som økonomisjef.

Lars Espen Nordhus
Seniorutvikler og Utviklingsleder

Lars Espen er en fullstack utvikler med hovedkompetanse innen Microsoft-teknologier. Han har både jobbet med og vært kursholder i Python og C#. Han har også erfaring med bruk og design av «store data» og akseptansetesting av Big Data Lake. Lars espen har primært erfaring fra energisektoren hvor han i lengre perioder har vært i oppdrag for både Kværner og Statnett. Lars Espen er en person som raskt både får og påtar seg ansvar. Gjennom særdeles høy kompetanse og stort engasjement, leverer alltid Lars Espen over forventning. Som person er Lars Espen særdeles positiv og optimistisk, og det er ikke tilfeldig at han gjennom sin karriere kun har hatt lange oppdrag for kunder, da de aldri ønsker å gi slipp på han når de oppdager verdien han gir både sosialt og faglig.

Anders Smedstuen Lund
Seniorkonsulent Sikkerhet

Anders har doktorgrad i kryptografi fra NTNU. Han har jobbet som sikkerhetstester og -arkitekt, og har blant annet vært ansvarlig for en større rammeavtale innen sikkerhetstesting.

Han har erfaring med testing og rådgivning rundt web-applikasjoner, infrastruktur, mobilapplikasjoner, AD, ansattmaskiner, desktop-applikasjoner med mer. Anders har primært erfaring fra telekom og finanssektoren, men har også vært innom helse, teknologi, transport og offentlig sektor.

Som person blir Anders regnet for å være proaktiv og pålitelig, og han er vant med å kommunisere med alt fra ledelse, til dypt teknisk personell.

Jakob Gjellestad
Markedsføring og sosiale medier

Tross ung alder, har Jakob opparbeidet seg mye kompetanse og erfaring knyttet til oppstart og utvikling av flere gründervirksomheter. Han har gjennom dette allerede fått mange års erfaring og bred kunnskap innen blant annet sosiale medier, foto, video, grafisk design, samt forretning- og markedsstrategier. I Alv er Jakob primært ansvarlig for videoserien vår, samt en viktig bidragsyter også i det andre vi gjør innenfor markedsføring og sosiale medier. 

I tillegg til full jobb i Alv, studerer Jakob fulltid mastergradsstudiet ved Handelshøyskolen BI. Jakob kjennetegnes som en person med høy arbeidskapasitet som går 100 % inn i alt han gjør og målene han setter seg.