>

Hvem er vi?

Verdien av et konsulentselskap starter og slutter med folkene som jobber der

Marcus Sahlin Pettersen
Daglig leder og Prosjektleder

Marcus har over 15 års erfaring fra konsulent- og grundervirksomhet. De siste årene har  han bygd opp og ledet prosjektlederavdelingen i et av Norges største konsulenthus. Der snudde han en avdeling med moderate resultater, til å bli en av selskapets beste avdelinger både når det kommer til resultat, trivsel og samhold. Marcus har også lang erfaring som både prosjektleder og prosjekteier, primært fra privat sektor.

Marianne Wiik Øberg
Konsulentleder og Testleder

Marianne har lang erfaring som både konsulent og leder. De siste årene har hun bygd opp og ledet test- og kvalitetssikringsavdelingen i et av Norge største konsulenthus. Her bygde hun opp avdelingen fra 30 til over 60 konsulenter over en 3 års periode. Som konsulent har Marianne lang erfaring som testleder. Hun har også vært svært delaktig i gjennomføringen av større tilbudsløp, hvor Marianne da har vært ansvarlig for test- og kvalitetssikringsdelen av disse tilbudene.

Kristin Bjerke
Senior Prosjektleder og Markedsansvarlig

Kristin Bjerke er en erfaren prosjektleder, med sin faglige tyngde innenfor ledelse av programvareutviklingsprosjekter med smidige arbeidsprosesser. Hun har erfaring både med utvikling av skreddersydde løsninger, tilpassing av hyllevare og datadrevene prosjekter med forretningsanalyse- og visualiseringsløsninger. Hennes tekniske bakgrunn gjør at hun har stor grad av nærhet til utviklingsteamene hun leder. Kristin er energisk og hun synes det er spennende når mye skjer og motiveres av utfordringer. Hun er flink til å sikre samarbeid i teamet, holde den røde tråden og kombinerer en god tone og godt miljø med effektiv levering av et produkt. Dette gjør henne til en attraktiv konsulent hos kundene.

Nils Berg Johansen
Funksjonell arkitekt og Prosjektleder

Nils har over 10 års erfaring med å ivareta forretningssidens interesser i systemutviklingsprosjekter, med fokus på forretningsbehov og utforming av løsningsbeskrivelser og løsninger. Han har jobbet med forretningsutvikling på strategisk og operativt nivå. Dette har gitt Nils bred erfaring som prosessdriver i alle faser for systemutvikling, fra satsningsforslag og utvikling til overlevering og forvaltning i linjeorganisasjonen.

Nils kommuniserer svært godt på tvers av fagområder i forretning og IT, og han har vist sine evner som en ansvarlig prosessdriver som ivaretar helheten og som sikrer at ulike aktører ender opp med en forankret og felles forståelse av løsningen. Nils begynner i Alv 1. august.

Michael Svensen
Økonomisjef (CFO) og Prosjektleder

Michael er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. De siste årene har han vært utleid til Kværners digitaliseringsprogram, hvor han blant annet har fylt roller som contract manager og økonomi-controller. Michael er en proaktiv person som ønsker å løse utfordringer før de oppstår. Michael er også en engasjert og gledesspredende type som er svært viktig for miljøet. I Alv innehar Michael rollen som økonomisjef. Michael begynner i Alv 1. september

Lars Espen Nordhus
Senior Utvikler og Utviklingsleder

Lars Espen er en fullstack utvikler med hovedkompetanse innen Microsoft-teknologier. Han har både jobbet med og vært kursholder i Python og C#. Han har også erfaring med bruk og design av «store data» og akseptansetesting av Big Data Lake. Lars espen har primært erfaring fra energisektoren hvor han i lengre perioder har vært i oppdrag for både Kværner og Statnett. Lars Espen er en person som raskt både får og påtar seg ansvar. Gjennom særdeles høy kompetanse og stort engasjement, leverer alltid Lars Espen over forventning. Som person er Lars Espen særdeles positiv og optimistisk, og det er ikke tilfeldig at han gjennom sin karriere kun har hatt lange oppdrag for kunder, da de aldri ønsker å gi slipp på han når de oppdager verdien han gir både sosialt og faglig. Lars Espen begynner i Alv 1. september.