Kannibalisme eller nytenking?
Marianne Wiik Øberg
04.06.2019
Ledelse
Bygge selskap

Endelig er Marianne Øberg på plass i Alv. Hun går rett på med en blogg som følger opp forrige ukes innlegg om David vs Goliat. I denne bloggen diskuterer Marianne om nye IT-konsulentselskaper har livets rett, eller om det kun er kannibalisme i et allerede presset marked.

Kannibalisme eller nytenking?

 

Det er ingen tvil om at Norge mangler IKT-kompetanse. Siste tall fra SSB viser at omsetningsverdien på tjenester knyttet til informasjonsteknologi har økt med 11,9 %, bare i 2018. Samtidig skriver regjeringen at minst hver fjerde IKT-stilling i Norge vil bestå ubesatt i 2030.

 

Vi som har jobbet med rekruttering i IT-bransjen i mange år, vet at en av de største utfordringene med å drive konsulentvirksomhet, er å få tak i kompetente folk med riktig profil. Etterspørselen er høy og tilgjengelig kompetanse er lav.

 

"Det er ingen tvil om at Norge mangler IKT-kompetanse."

 

Kan et nytt IT-konsulentselskap gjøre noe med utfordringene knyttet til mangelen på kompetanse og kapasitet i markedet? Kan Alv bidra til å løse noen av disse utfordringene, eller er det bare snakk om å flytte kompetanse fra et selskap til et annet? Er det kun kannibalisme, eller ligger det også noen form for nytenking i vår tilnærming?

 

Trenger vi flere IT-konsulentselskaper?

I større konsulentselskaper er stabsfunksjonene store. De tar seg av alt fra rekruttering og HR, til IT-support, innkjøp og ledelse. Dette er trolig nødvendig ressursbruk hvis man skal drifte et stort selskap sømløst. Større selskap har også en stor bredde når det kommer til både konsulentprofiler og salgsapparat. Dette for å være rigget for store og langvarige kontrakter hos kunder med tradisjonelle rammeavtaler og leveranseprosjekter.

 

I forrige bloggpost skrev vi om konkurransefortrinnene de større konsulentselskapene tidligere har hatt, og hvilke trender vi ser i markedet knyttet til autonome team og nye former for prosjekter og rammeavtaler. I denne bloggposten ser vi videre på dette, men fokuserer mer på fordelene for medarbeiderne.

 

"En stor stabsfunksjon koster, både i lønnskostnader og kontorplasser. "

 

En stor stabsfunksjon koster, både i lønnskostnader og kontorplasser. Dette spiser av lønnsomheten til den enkelte konsulent. For å sikre god nok inntjening, betyr dette at man i praksis har ett virkemiddel for å sikre god inntjening – faktureringsgrad. Når man i tillegg vet at mye av overskuddet i de større konsulentselskapene i Norge sendes ut av landet til utenlandske eiere, blir det ikke nødvendigvis mye igjen til den enkelte konsulent, heller ikke i i kompetansetid.

 

I mindre konsulentselskaper kan vi drive mer effektivt. Vi kan ta i bruk nye løsninger for å effektivisere administrasjonen og vi trenger få roller til å styre selskapet effektivt. Dette betyr at en adskillig mindre andel av inntektene forsvinner i administrasjonsutgifter, som igjen betyr at vi får større marginer per konsulent.

 

Pengene Alv tjener skal vi bruke på medarbeiderne. Punktum. Dette gjør vi gjennom en tredeling av det årlige overskuddet. Minimum 50% av overskuddet investeres tilbake i selskapet for å bygge et sterkt selskap og utvikle det videre. Dette gjør at man får mulighet til å investere kompetansetid til de ansatte, også innenfor arbeidstiden. 25% av overskuddet er øremerket til alle medarbeidere som en årlig overskuddsdeling, eller bonus om du vil. De resterende 25% av overskuddet tilgjengeliggjøres for utbytte. Alle medarbeidere i Alv får tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet. Gjennom dette får alle medarbeidere mulighet til å ta del i utviklingen og lønnsomheten av selskapet.

 

"Pengene Alv tjener skal vi bruke på medarbeiderne. Punktum."

 

Annenhver fredag har Alv felles kontortid etter lunsj. Dette både for å dele kompetanse internt og for å bli bedre kjent med hverandre. Vi er nemlig sikre på at et sterkt, interessant og inkluderende samhold internt, skaper et selskap hvor medarbeiderne både trives og utvikles, og dermed skaper et sted hvor medarbeidere ønsker å være lenge. Ved å være godt kjente med hverandre, økes tryggheten og takhøyden. Dette betyr at alle stemmer høres bedre og at veien fra ide til beslutning blir kort. Alle medarbeidere vil dermed personlig være med å påvirke veien videre i Alv.

 

Summen av dette håper vi gir den enkelte medarbeider i Alv økt mulighet til å utvikle seg både som menneske og som fagperson. Vi håper det vil føre til glød både internt og ute hos kunder, noe som igjen betyr økt verdi og bedre leveranser til kundene våre og en mer inspirerende hverdag for den enkelte medarbeider.

 

Så hva er konklusjonen?

Vi mener det er plass til mange små selskaper i tillegg til de store. Vi trenger fortsatt store, solide selskaper, med økonomiske og administrative muskler til å ta på seg de tyngste og mest komplekse leveranseprosjektene i markedet. De prosjektene som krever store investeringer og ofte bred kompetanse i en blanding av legacy og ny teknologi. Vi er imidlertid sikre på at det er sunt for bransjen at det dukker opp nye konsulentselskaper som både utfordrer og setter spørsmålstegn ved etablerte praksiser. Vi har tro på å sette den enkelte konsulent i sentrum. Vi har tro på å gi alle medarbeidere del av verdiene som skapes og vi har tro på å gjøre vårt ytterste for at alle medarbeidere skal ha det morsomt på veien mot suksess for våre kunder.

 

"kannibalisme eller nytenking? Vi sier ja takk, begge deler"

 

På grunn av dette er vi inspirert av alle mindre norske konsulenthus som allerede er der ute. Vi mener det er plass til flere og at det definitivt er plass til Alv. Vi heier på alle dere der ute med samme tanker som oss. Vi ønsker å være med på laget med å sette medarbeiderne i sentrum og gjennom dette dra konsulentbransjen og IT-Norge fremover.

 

Vi kan ikke trylle frem flere arbeidstakere i IT-bransjen. I alle fall ikke på kort sikt. Vi mener imidlertid at vi kan utnytte kapasiteten enda bedre ved at vi gjennom økt inspirasjon og økt utvikling av den enkelte, kan utnytte kompetansen til den enkelte og samarbeidet med fellesskapet, enda bedre.

 

Så kannibalisme eller nytenking? Vi sier ja takk, begge deler.

Del denne artikkelen:
Marianne Wiik Øberg
Konsulentleder og Testleder